• #163, Kirulapone Avenue, Colombo 05, Sri Lanka
  • +94 112 51 5759

sintami

GFU Video Gallery

සිඟිති ලොවක්


  Published on 2017-09-13

අධ්‍යක්ෂණය - තිස්ස ලියනසූරිය අන්තර්ගතය - දරුවන්ට ළමා උද්‍යාන භාෂාව - සිංහල ධාවන කාලය - විනාඩි 07.52 නිෂ්පාදිත - 1979 පැහැය - කලුසුදු
Category

  Create playlist

The department assists media in a macro level in welfare, training, policy planning and accreditation, and providing easy access to Government news and information.