• #163, Kirulapone Avenue, Colombo 05, Sri Lanka
  • +94 112 51 5759

sintami

GFU Video Gallery

සුව දිවි මග


  Published on 2017-09-13

අධ්‍යක්ෂණය - සෝමරත්න රත්නායක අන්තර්ගතය - නිවැරදි දිවි පෙවෙතින් සෞඛ්‍යාවත් ජීවිතයක් භාෂාව - සිංහල ධාවන කාලය - විනාඩි 34.07 නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2000 පැහැය…
Category

  Create playlist

The department assists media in a macro level in welfare, training, policy planning and accreditation, and providing easy access to Government news and information.